ал-Мутаффифин-18, Сура 83-Ощетяващите (ал-Мутаффифин) стих-18

83/ал-Мутаффифин-18: Ала не! Книгата (записът, филмът на живота) на праведниците (които желаят да достигнат Аллах, напътените към Него) е в Иллийин (в клетките на съдбата, които се намират в първия свят, седем нива над земята). (българската транслитерация: Кeлла иннe китабeл eбрари лeфи иллиййин(иллиййинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мутаффифин-18
Сура 83-Ощетяващите (ал-Мутаффифин) стих-18

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ
българската транслитерация: Кeлла иннe китабeл eбрари лeфи иллиййин(иллиййинe).
Ала не! Книгата (записът, филмът на живота) на праведниците (които желаят да достигнат Аллах, напътените към Него) е в Иллийин (в клетките на съдбата, които се намират в първия свят, седем нива над земята).ал-Мутаффифин: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: