Сад-20, Сура 38-Сад (Сад) стих-20

38/Сад-20: И укрепихме неговите блага, и му дадохме мъдростта и точното отсъждане (умението да отделя истината от лъжата и да отсъжда справедливо, и му дадохме също ораторско умение). (българската транслитерация: Уe шeдeдна мулкeху уe атeйнахул хикмeтe уe фaслeл хътаб(хътаби).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Сад-20
Сура 38-Сад (Сад) стих-20

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
българската транслитерация: Уe шeдeдна мулкeху уe атeйнахул хикмeтe уe фaслeл хътаб(хътаби).
И укрепихме неговите блага, и му дадохме мъдростта и точното отсъждане (умението да отделя истината от лъжата и да отсъжда справедливо, и му дадохме също ораторско умение).Сад: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: