ан-Намл-93, Сура 27-Мравките (ан-Намл) стих-93

27/ан-Намл-93: Кажи им още:“Славата е за Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги познаете. И твоят Господ е сведущ за делата ви.” (българската транслитерация: Уe кулил хaмду лиллахи сeюрикум аятихи фe тa’рифунeха, уe ма рaббукe би гафилин aмма тa’мeлун(тa’мeлунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Намл-93
Сура 27-Мравките (ан-Намл) стих-93

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
българската транслитерация: Уe кулил хaмду лиллахи сeюрикум аятихи фe тa’рифунeха, уe ма рaббукe би гафилин aмма тa’мeлун(тa’мeлунe).
Кажи им още:“Славата е за Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги познаете. И твоят Господ е сведущ за делата ви.”ан-Намл: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: