ан-Нас-6, Сура 114-Хората (ан-Нас) стих-6

114/ан-Нас-6: (Осланям се на Господ) от джиновете (бесовете) и от хората. (българската транслитерация: Mинeл джиннeти уeн нас(наси).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Нас-6
Сура 114-Хората (ан-Нас) стих-6

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ
българската транслитерация: Mинeл джиннeти уeн нас(наси).
(Осланям се на Господ) от джиновете (бесовете) и от хората.ан-Нас: 1 2 3 4 5 6
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: