ат-Тауба-112, Сура 9-Покаянието (ат-Тауба) стих-112

9/ат-Тауба-112: И благовествай вярващите (които желаят Аллах) и онези, които се разкайват и са раби (на Аллах), възхваляват Го, пътешестват (преселват се в името на Аллах, за да се борят и възвеличават Неговото име, да служат по пътя на Аллах, напускат родните си места, за да се учат; онези, които са напътили духовните си тела към Аллах и онези, които обикалят по земята, за да поучават другите), постят (говеят), покланят се и свеждат чело до земята, повеляват доброто (одобряваното) и възбраняват лошото (порицаваното), и спазват границите (законите) на Аллах! (българската транслитерация: Eттаибунeл абидунeл хамидунeс саихунeр ракиунeс саджидунeл амирунe бил мa’руфи уeн нахунe aнил мункeри уeл хафизунe ли худудиллах (худудиллахи), уe бeшширил му’минин (му’мининe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Тауба-112
Сура 9-Покаянието (ат-Тауба) стих-112

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
българската транслитерация: Eттаибунeл абидунeл хамидунeс саихунeр ракиунeс саджидунeл амирунe бил мa’руфи уeн нахунe aнил мункeри уeл хафизунe ли худудиллах (худудиллахи), уe бeшширил му’минин (му’мининe).
И благовествай вярващите (които желаят Аллах) и онези, които се разкайват и са раби (на Аллах), възхваляват Го, пътешестват (преселват се в името на Аллах, за да се борят и възвеличават Неговото име, да служат по пътя на Аллах, напускат родните си места, за да се учат; онези, които са напътили духовните си тела към Аллах и онези, които обикалят по земята, за да поучават другите), постят (говеят), покланят се и свеждат чело до земята, повеляват доброто (одобряваното) и възбраняват лошото (порицаваното), и спазват границите (законите) на Аллах!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: