Юнус-7, Сура 10-Юнус (Юнус) стих-7

10/Юнус-7: И наистина те не желаят да Ни достигнат ( не желаят да отдадат духа си на Аллах, докато са още живи) и се задоволяват със земния живот, и намират успокоение в него, и към Нашите знамения са нехайни. (българската транслитерация: Иннeллeзинe ла йeрджунe ликаeна уe рaду бил хaятид дуня уaтмe'eнну биха уeллeзинe хум aн аятина гафилун(гафилунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Юнус-7
Сура 10-Юнус (Юнус) стих-7

إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ
българската транслитерация: Иннeллeзинe ла йeрджунe ликаeна уe рaду бил хaятид дуня уaтмe'eнну биха уeллeзинe хум aн аятина гафилун(гафилунe).
И наистина те не желаят да Ни достигнат ( не желаят да отдадат духа си на Аллах, докато са още живи) и се задоволяват със земния живот, и намират успокоение в него, и към Нашите знамения са нехайни.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: