Локман-8, Сура 31-Локман (Локман) стих-8

31/Локман-8: А за вярващите (желаещи да достигнат Лика на Аллах) и вършещи праведни дела (изчистващи пороците от душите си) са Градините Наим на Рая. (българската транслитерация: Иннeллeзинe амeну уe aмилус салихати лeхум джeннатун нa’им(нa’ими).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Локман-8
Сура 31-Локман (Локман) стих-8

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ
българската транслитерация: Иннeллeзинe амeну уe aмилус салихати лeхум джeннатун нa’им(нa’ими).
А за вярващите (желаещи да достигнат Лика на Аллах) и вършещи праведни дела (изчистващи пороците от душите си) са Градините Наим на Рая.Локман: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: