ал-Анкабут-56, Сура 29-Паякът (ал-Анкабут) стих-56

29/ал-Анкабут-56: О, Мои вярващи (пожелали Моя Лик) раби, наистина обширна е Моята земя. Затова единствено на Мен бъдете раби! (българската транслитерация: Я ъбадъйeллeзинe амeну иннe aрди уасиaтун фe ийяйe фa’будун(a’будуни). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анкабут-56
Сура 29-Паякът (ал-Анкабут) стих-56

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ
българската транслитерация: Я ъбадъйeллeзинe амeну иннe aрди уасиaтун фe ийяйe фa’будун(a’будуни).
О, Мои вярващи (пожелали Моя Лик) раби, наистина обширна е Моята земя. Затова единствено на Мен бъдете раби!ал-Анкабут: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: