Al-Muddassir-20, Surah 74-Orang yang berkemul (Al-Muddassir) Ayat-20

74/Al-Muddassir-20: kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?, (Transliterasi indonesia: Thumma qutila kayfa qaddara)
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Muddassir-20
Surah 74-Orang yang berkemul (Al-Muddassir) Ayat-20

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
Transliterasi indonesia: Thumma qutila kayfa qaddara
kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,Al-Muddassir: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » » » »
Sponsor Links: