Yunus 62-70, Noble Qur'an (Juz-11, halaman-216)

Noble Qur'an » Juz-11 » halaman-216
share on facebook  tweet  share on google  print  
Yunus: 10/Yunus-62, 10/Yunus-63, 10/Yunus-64, 10/Yunus-65, 10/Yunus-66, 10/Yunus-67, 10/Yunus-68, 10/Yunus-69, 10/Yunus-70, Noble Qur'an, Juz-11, halaman-216, Yunus 62-70
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 10/Yunus-62
10/Yunus-62: Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
Dengar Quran: 10/Yunus-63
10/Yunus-63: (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.
Dengar Quran: 10/Yunus-64
10/Yunus-64: Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.
Dengar Quran: 10/Yunus-65
10/Yunus-65: Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 10/Yunus-66
10/Yunus-66: Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.
Dengar Quran: 10/Yunus-67
10/Yunus-67: Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.
Dengar Quran: 10/Yunus-68
10/Yunus-68: Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: "Allah mempuyai anak". Maha Suci Allah; Dialah Yang Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
Dengar Quran: 10/Yunus-69
10/Yunus-69: Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung".
Dengar Quran: 10/Yunus-70
10/Yunus-70: (Bagi mereka) kesenangan (sementara) di dunia, kemudian kepada Kami-lah mereka kembali, kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, disebabkan kekafiran mereka.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: