Al-Kahf-42, Surah 18-The Cave (Al-Kahf) Verse# 42

18/Al-Kahf-42: His crops were ruined. The tents were fallen (on the garden). He was rubbing his hands for what he had spent on it (effort and money), and saying: “Oh, I wish I had not associated with my Lord anyone”. (English Transliteration: Va uheetaa bi samarihee fa aasbahaa yukaallibu kaffayhi aalea mea anfakaa feehea va hiya heaviyatun aalea urooshihea va yakoolu yea laytanee lam ushrik bi raabbee ahaadea(ahaadan). )
direction_left
direction_right
en.islaminquran.com Android App
en.islaminquran.com Android App

Al-Kahf-42
Surah 18-The Cave (Al-Kahf) Verse# 42

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا
English Transliteration: Va uheetaa bi samarihee fa aasbahaa yukaallibu kaffayhi aalea mea anfakaa feehea va hiya heaviyatun aalea urooshihea va yakoolu yea laytanee lam ushrik bi raabbee ahaadea(ahaadan).
His crops were ruined. The tents were fallen (on the garden). He was rubbing his hands for what he had spent on it (effort and money), and saying: “Oh, I wish I had not associated with my Lord anyone”.
Choose one Reciter to start listening the Qur'an.
The Noble Qur'an » » » »
Sponsor Links: