Kur'ân-ı Kerim (Cüz-11, Sayfa-221), YÛNUS 107-109, HÛD 1-5

YÛNUS: 10/YÛNUS-107, 10/YÛNUS-108, 10/YÛNUS-109, HÛD: 11/HÛD-1, 11/HÛD-2, 11/HÛD-3, 11/HÛD-4, 11/HÛD-5, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-11, Sayfa-221, YÛNUS 107-109, HÛD 1-5
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 10/YÛNUS-107
10/YÛNUS-107: Ve eğer Allah, sana bir zarar (bir darlık) dokundurursa, artık onu, O’ndan (Allah’tan) başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana (senin için) bir hayır isterse, o taktirde O’nun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. O’nu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (rahmet nurunun sahibi).
Kur'an Dinle: 10/YÛNUS-108
10/YÛNUS-108: De ki: “Ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir! Kim hidayete erdiyse, muhakkak ki kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalâlette olduysa (kaldıysa) ancak kendi aleyhine (sorumluluğu kendi üzerinde) dalâlette olur. Ve ben, sizin üzerinize vekil değilim.”
Kur'an Dinle: 10/YÛNUS-109
10/YÛNUS-109: Ve sana vahyolunan şeye tâbî ol! Ve Allah, hükmedinceye (hüküm verene) kadar sabret! Ve O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

HÛD

Kur'an Dinle: 11/HÛD-1
11/HÛD-1: Elif, lâm, râ. (Bu), âyetleri muhkem kılınmış (sağlamlaştırılmış), sonra Hakîm (hüküm sahibi, hikmet sahibi) ve Habîr (herşeyden haberdar) Olan’ın katından fasıl, fasıl açıklanmış bir Kitap’tır.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-2
11/HÛD-2: (Bu kitap), Allah’tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben, O’ndan (O’nun tarafından) sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-3
11/HÛD-3: Ve Rabbinizden mağfiret istemeniz, sonra O’na tövbe etmeniz, belirlenmiş bir zamana kadar sizi güzel bir meta ile metalandırması (geçindirmesi) ve her fazl sahibine, fazlını vermesi içindir. Ve eğer (geri) dönerseniz o zaman ben, büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-4
11/HÛD-4: Sizin dönüşünüz Allah’adır ve O, herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-5
11/HÛD-5: Gerçekten onlar, O’ndan (Allah’tan) gizlenmek için, göğüslerini bükmüyorlar mı? Böylece elbiselerini perde (örtü) yapmıyorlar mı? (Allah, onların) gizledikleri şeyleri ve açıkladıkları şeyleri bilir. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: